Generalforsamling i Gelsted skytteforening

Gelsted skytteforening indkalder til ordinær generalforsamling i kældren under Gelsted skole d. 28.feb, kl. 18.30. Som sædvanen tro beværter foreningen med et stk smørebrød efter generalforsamlingen. Indkomne foreslag, og deltagelse bedes meldes 8 dage før generalforsamling afholdes, sidst nævnte pga. af bestiling af smørebrød.

Tilmelding på tlf. nr. 28954310.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3.  Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  4.  Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed det kommende år, samt af budget for det nye regnskabsår
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er.:

Lars Hemmingsen

Jacob Hemmingsen

Peter Rasmussen 

  • Valg af suppleant

(Poul Arne Hansen)

  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Eventuelt