OBS! Nye regler for medlemmer af skytteforening

Som det kan ses i den nedenstående tekst, er der kommet nye regler for overdragelse/udlån af våben i skytteforening pga. af den tragiske episode sidste år, hvor en politimand blev skudt. Det man rent praktisk skal gøre er at downloade følgende formular, udfylde den og scanne og/eller indsende den til “Administrativt center vest” (ACV), via sin e-boks, eller med posten. Vi har forberedt en SKV6 formular + forsøgt at lave en hurtig vejledning i hvordan den indsendes.

SKV 6 Formular til download         SKV6 udvidet vejledning i forsendelse fra e-boks

 

Ændringer i våbenbekendtgørelsen – giver mulighed for tættere tilknytning for nye som eksisterende medlemmer til skytteforeningerne

Pr. 1. april 2018, skal alle skytteforeninger i Danmark, sikre en god modtagelse af både nye som eksisterende medlemmer i skytteforeningerne – som ikke i forvejen har en våbenlegitimation eller anden vandelsgodkendelse til at anvende skytteforeningernes registreringspligtige våben.

Bekendtgørelsen kan ses her; https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185167 ændringerne i bekendtgørelsen kan ses af dette link;https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=196414

I praksis betyder det i skytteforeningerne, at alle nye medlemmer efter 5 prøveskydninger, samt eksisterende medlemmer fra 15 år og opefter skal ansøge på en ny SKV6, som lanceres fra 1. januar 2018, når de anvender skytteforeningens registreringspligtige våben. Våben som ikke er omfattet, (eks. luftvåben og airsoft) her skal man ikke søge. Medlemmer som allerede er SKV godkendt skal heller ikke søge.

Medlemmerne som skal søge, gør det via www.borger.dk her udfyldes, printes og scannes SKV6 og sendes via www.borger.dk eller pr. post til et af politiets to administrative centre ACV/ACØ. Vejledning fremgår af side 2 på SKV6 blanket. Læs info fra ACV og ACØ om anbefalinger på praksis i linket; ACV/ACØ_INFO samt supplerende artikel ved SKV: SKV_INFO